Privé: Helende relaties in het Aquariustijdperk

In spirituele relaties leven partners verbonden in vrijheid en vanuit hun ziel.  Zijn vrij geworden van identificaties met hun visie, overtuigingen, emoties en onzekerheden.  Ze leven steeds meer vanuit onvoorwaardelijke, universele liefde die verbindt maar niet bindt, niet vasthoudt.  Een diepgaande, helende zielsrelatie overstijgt de oorspronkelijke splitsing van het mannelijke en vrouwelijke. Alle lagen van het hart gaan open en hebben toegang tot zowel de stoffelijke- als de geestelijke kant van het leven. Steeds zoeken partners weer het niveau van het zielscontact, terwijl ze toch volledig geaard in hun lichaam aanwezig zijn. Het voluit leven vanuit het fysieke lichaam is de meest directe weg naar eenheidsbewustzijn. Als onafhankelijke liefde in daden tot uiting komt is er verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de relatie, maar geen ‘vastgrijpen’ meer uit angst elkaar te verliezen.

De vrouwelijke energie

Veel vrouwen hebben geleerd om dienstbaar te zijn en zichzelf weg te cijferen om het gezin draaiende te houden. Ze leerden niet om van zichzelf te houden, hun behoeften duidelijk aan te geven en hun eigen plek in te nemen in de wereld. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat een vrouw weet wat ze wil ontvangen van zichzelf, haar man en de omgeving in alle opzichten. Veel vrouwen worstelen nog steeds met schuldgevoelens en angst om in hun vrouwelijke kracht te gaan staan en hun eigen ruimte in te nemen.

De mannelijke energie

Veel mannen hebben geleerd hun gevoelige kant te verbergen en zijn daarin de verbinding met hun hart kwijtgeraakt. Daardoor zijn ze ook de verbinding met de geestelijke kant van het bestaan verloren en gehecht geraakt aan daadkrachtig optreden en aan macht in de buitenwereld.  Ze voelen zich in wezen leeg en rusteloos van binnen.

Vrouwen en mannen (en degenen die zich niet kunnen identificeren met deze ‘labels’)

Veel mensen zijn verslaafd geraakt aan het vinden van liefde buiten zichzelf in plaats van de liefde in zichzelf te zoeken. Vaak trekken ze geen gelijkwaardige partner aan omdat ze zich gedurende generaties, kleiner voelen dan ze zijn. Zijn ze koesterend en zorgzaam voor de ander en staan ze niet voor wat ze zelf willen in het leven. Of ze trekken anderen aan die beschermd willen worden en op zoek zijn naar veiligheid bij anderen. In alle gevallen is er geen sprake van gelijkwaardigheid in geven en ontvangen, geen evenwicht in de relatie.

Het Aquariustijdperk

Maar nu in deze overgangstijd naar het nieuwe Aquariustijdperk  veranderen oude rollenpatronen. Veel vrouwen en mannen zijn zich steeds vaker bewust van hun eigen schoonheid en kracht en maken de overstap van de oude naar de Nieuwe Tijd. Ze willen niet slechts gezien worden als de zorgdragende, de steun, de altijd klaar staande, de vriendelijke partner zonder erkenning van wie ze werkelijk is. Ze maakt zich los uit vele bekende zekerheden, ze kiest één te zijn met alles en bepaalde relaties ondersteunen dit niet. Het doet vaak pijn zoveel liefs te verliezen; geboortepijn, eenzaamheid en afscheid. Maar het maakt de weg vrij naar meer vervullende liefdesrelaties en, in de eerste plaats, een liefdevolle relatie met haar Zelf.

Vrijheid en verbondenheid

Het is in deze tijd op aarde dat vrouwelijke energie mannelijke energie kan uitnodigen, inwijden en bekrachtigen. De man(nelijke energie) die haar kan zien is geen slaaf van zijn vrouw, maar kiest voor, beschermt, steunt en eert het vrouwelijke, de intuïtie, liefde en het gevoel in hemzelf en haar op een krachtige wijze. Hij transformeert het loskomen van de eerste belangrijke vrouw in zijn leven; zijn moeder.  Zijn aardse zijn en onderste chakra’s vinden God, de Bron en zijn hogere chakra’s en alles wordt een. Nu kan hij in volkomen vrijheid één zijn met zijn vrouw. Een ‘hele’ man wil zijn vrouw, nadat hij open en intiem met haar was, niet meer wegduwen.

Gelijkwaardigheid

Partners kiezen voor een wederzijds gelijkwaardige relatie op zielsniveau waarbij er sprake is van geestelijke, emotionele en fysieke onafhankelijkheid en eigenwaarde.  Zo delen zij hun spirituele groei en bewustwording. In de dagelijkse omgang raken ze er aan gewend verstorende gedachten over elkaar te bespreken. Daardoor groeit intimiteit en geestelijk contact. Het meest kwetsbare en ook minder prettige kanten zijn dan open naar elkaar in wederzijdse veiligheid. Zelfoordeel kan zo oplossen, waardoor de levensvreugde toeneemt. Beiden staan ze in de eigen autonomie,  zijn verbonden met hun hogere Zelf en daarom kunnen ze er ook zo diepgaand zijn voor elkaar en anderen.

Heelwording op zielsniveau

Vanuit een spiritueel perspectief mag en kan een niet vervuld verlangen naar een relatie, naar zielsliefde, respect, aandacht, zorg, steun of fysieke liefde in wezen door onszelf worden ingevuld om werkelijk heel te worden op het niveau van onze ziel. Zo lang een van deze gebieden niet onder ogen wordt gezien, gevoeld en gevoed, is er afhankelijkheid  welke emoties en pijn veroorzaken in liefdesrelaties. Iedere emotie en elke pijn in relaties draagt echter ook de sleutel tot heling in zich.

Kijk in de spiegel

Onder iedere emotie ligt een behoefte die vervuld wil worden in onszelf. Door de ander te gaan zien als een heldere spiegel van ons eigen innerlijk wordt duidelijk wat we nog aan onszelf moeten schenken om ons helemaal geliefd en vervuld te gaan voelen. Spirituele liefdesrelaties kunnen ook tussen twee mannen of twee vrouwen ontstaan, in wezen staan zij los van gender maar zijn ze verbonden aan ‘het mannelijke’ en ‘het vrouwelijke’ als twee innerlijke tegenpolen, als twee kanten van dezelfde medaille, de eenheid in onszelf in verbondenheid met onze goddelijke essentie. Het begint dus zoals altijd met een liefdevolle, hele relatie met ons diepste Zelf.

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing

MEER OVER RELATIES