Helende relaties in het Aquariustijdperk

In helende relaties leven partners verbonden in vrijheid en vanuit hun ziel.  Zijn vrij geworden van identificaties met hun visie, overtuigingen, emoties en onzekerheden.  Ze leven steeds meer vanuit onvoorwaardelijke, universele liefde die verbindt maar niet bindt, niet vasthoudt.  Een diepgaande, helende zielsrelatie overstijgt de oorspronkelijke splitsing van het mannelijke en vrouwelijke. Alle lagen van het hart gaan open en hebben toegang tot zowel de stoffelijke- als de geestelijke kant van het leven. Steeds zoeken partners weer het niveau van het zielscontact, terwijl ze toch volledig geaard in hun lichaam aanwezig zijn. Het voluit leven vanuit het fysieke lichaam is de meest directe weg naar eenheidsbewustzijn. Als onafhankelijke liefde in daden tot uiting komt is er verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de relatie, maar geen ‘vastgrijpen’ meer uit angst elkaar te verliezen.

De vrouwelijke energie

Veel vrouwen hebben levenslang geleerd hun man te moeten dienen. Zichzelf weg te cijferen om het gezin draaiende te houden. Ze leerden niet om van zichzelf te houden, hun behoeften duidelijk aan te geven en hun eigen plek in te nemen in de wereld. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat een vrouw weet wat ze wil ontvangen van zichzelf, haar man en de omgeving in alle opzichten. Veel vrouwen worstelen nog steeds met eeuwenoude slachtofferpijn en moeten leren om in hun vrouwelijke kracht te gaan staan en hun eigen ruimte in te nemen.

De mannelijke energie

Veel mannen hebben geleerd hun gevoelige kant te verbergen en zijn daarin de verbinding met hun hart kwijtgeraakt. Daardoor zijn ze ook de verbinding met de geestelijke kant van het bestaan verloren en gehecht geraakt aan daadkrachtig optreden en aan macht in de buitenwereld.  Ze voelen zich in wezen leeg en rusteloos van binnen.

Vrouwen en mannen (en degenen die zich niet kunnen identificeren met deze ‘labels’)

Veel mensen zijn verslaafd geraakt aan het vinden van liefde buiten zichzelf in plaats van de liefde in zichzelf te zoeken. Vaak trekken ze geen gelijkwaardige partner aan omdat ze zich gedurende generaties, kleiner voelen dan ze zijn. Zijn ze koesterend en zorgzaam voor de ander en staan ze niet voor wat ze zelf willen in het leven. Of ze trekken anderen aan die beschermd willen worden en op zoek zijn naar veiligheid bij anderen. In alle gevallen is er geen sprake van gelijkwaardigheid in geven en ontvangen, geen evenwicht in de relatie.

Het Aquariustijdperk

Maar nu in deze overgangstijd naar het nieuwe Aquariustijdperk  veranderen oude rollenpatronen. Veel vrouwen en mannen zijn zich steeds vaker bewust van hun eigen schoonheid en kracht en maken de overstap van de oude naar de Nieuwe Tijd. Ze willen niet slechts gezien worden als de zorgdragende, de steun, de altijd klaar staande, de vriendelijke partner zonder erkenning van wie ze werkelijk is. Ze maakt zich los uit vele bekende zekerheden, ze kiest één te zijn met alles en bepaalde relaties ondersteunen dit niet. Het doet vaak pijn zoveel liefs te verliezen; geboortepijn, eenzaamheid en afscheid. Maar het maakt de weg vrij naar meer vervullende liefdesrelaties en, in de eerste plaats, een liefdevolle relatie met haar Zelf.

Vrijheid en verbondenheid

Het is in deze tijd op aarde dat vrouwelijke energie mannelijke energie kan uitnodigen, inwijden en bekrachtigen. De man(nelijke energie) die haar kan zien is geen slaaf van zijn vrouw, maar kiest voor, beschermt, steunt en eert het vrouwelijke, de intuïtie, liefde en het gevoel in hemzelf en haar op een krachtige wijze. Hij transformeert het loskomen van de eerste belangrijke vrouw in zijn leven; zijn moeder.  Zijn aardse zijn en onderste chakra’s vinden God, de Bron en zijn hogere chakra’s en alles wordt een. Nu kan hij in volkomen vrijheid één zijn met zijn vrouw. Een ‘hele’ man wil zijn vrouw, nadat hij open en intiem met haar was, niet meer wegduwen.

Gelijkwaardigheid

Man en vrouw kiezen alleen nog voor een wederzijds gelijkwaardige relatie op zielsniveau waarbij er sprake is van geestelijke, emotionele en fysieke onafhankelijkheid en eigenwaarde.  Zo delen zij hun spirituele groei en bewustwording. In de dagelijkse omgang raken ze er aan gewend verstorende gedachten over elkaar te bespreken. Daardoor groeit intimiteit en geestelijk contact. Het meest kwetsbare en ook de minder mooie kanten zijn dan open naar elkaar in wederzijdse veiligheid. Geen contract of afspraak geeft aan de relatie zoveel ontmoeting, diepgang en verbondenheid.  Zij zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en behoeften spreken deze ook uit. Zelfoordeel is aan het oplossen waardoor ze meer kunnen genieten van het leven. Beiden staan ze in de eigen autonomie,  zijn verbonden met hun hogere Zelf en daarom kunnen ze er ook zo diepgaand zijn voor elkaar en de omgeving.

Heel worden

Ervaringen leren ons dat een niet vervuld verlangen naar een relatie, naar zielsliefde, respect, aandacht, zorg, steun of fysieke liefde eerst door zichzelf moet worden ingevuld. Tot zo lang een van deze gebieden niet onder ogen wordt gezien, gevoeld en gevoed, is er afhankelijkheid  welke emoties en pijn veroorzaken in de liefdesrelatie.

Iedere emotie en elke pijn in relaties draagt echter de sleutel tot heling in zich. Spirituele liefdesrelaties kunnen ook tussen twee mannen of twee vrouwen ontstaan, in wezen staan zij los van gender maar zijn ze verbonden aan ‘het mannelijke’ en ‘het vrouwelijke’ als twee innerlijke tegenpolen, als twee kanten van dezelfde medaille, de eenheid in onszelf in verbondenheid met onze goddelijke essentie. Het begint dus zoals altijd met een liefdevolle relatie met ons Zelf.

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing

Meer weten en zelf ervaren?
Doe dan mee aan een inspirerende themadag ‘Helende Relaties’