Privé: De rol van de Grote Witte Broeder (en Zuster)schap in deze tijd

De Grote Witte Broeder- (en Zuster)schap wordt ook wel de Hiërarchie van Liefde en Wijsheid genoemd en is als een spiritueel energieveld sterk betrokken bij het menselijke ontwikkelingsproces op Aarde. Zij wil ons inspireren en doen herinneren aan onze goddelijke aard en neemt ons stap voor stap mee in dit proces van ontwaken. Wij zijn gewend om onszelf niet als goddelijk te beschouwen, en God (het scheppende principe) als iets buiten onszelf te zien. We zijn misschien gaan denken dat contact maken en onderhouden met de spirituele wereld alleen bedoeld is voor enkele uitverkorenen. Op deze manier doen we echter onszelf en God tekort. We ontkennen onze eigen goddelijke aard, onze scheppingskracht en geven God of onszelf de schuld dat deze kracht niet altijd voor ons beschikbaar is.

Herinner je wie je bent
Als we ons weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn en ons de mogelijkheid gaan herinneren om actief deel uit te maken van de schepping, lopen we niet meer als ‘verloren zonen en dochters’ op Aarde rond. We zijn dan geen slachtoffers meer van ons lot, maar worden  bewuste medescheppers van onze eigen werkelijkheid. Dat biedt niet alleen een heel ander perspectief, maar ook een andere verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden dan we ooit hadden gedacht. Als we onze eigen scheppingskracht en de oorspronkelijke bron ervan gaan (h)erkennen, kunnen we ook de verbinding met de Grote Witte Broederschap in ons hart herkennen en voelen.

Met hart en ziel
Het is een hart- en zielsverbinding die voor iedereen beschikbaar is, omdat deze energie van Liefde deel uitmaakt van het hart en de ziel van ieder mens, ook al is niet iedereen zich daarvan bewust. Inwijding in de mysteriën van de Grote Witte Broederschap vraagt om een voortdurende aandacht en concentratie op de ontwikkeling van onze geestkracht in verbinding met de kosmos. Een voortdurend bewust handelen en leven overeenkomstig de kosmische wetten van Liefde en Wijsheid. Het vraagt dus om met hart en ziel, onafgebroken en vol vertrouwen aan de groei van ons bewustzijn te blijven werken.

Kosmische Meesters
De kosmische meesters die deel van uitmaken van deze broederschap in de spirituele wereld wordt de Witte Loge genoemd,  ze vertegenwoordigen krachten of energieën met een specifiek aspect van de goddelijke Bron van het leven. Bijvoorbeeld Maria, Jezus, Maria Magdalena, Saint Germain, Boeddha, Omraam Mikhael Aïvanhof, El Moria, Jozef en vele anderen die een dienende taak ten opzichte van de Aarde hebben. Ze worden op aarde geholpen door de mystici die zij uitkiezen om ten dienste van de mensheid en de evolutie van de kosmos een taak te vervullen. Om contact te gaan voelen met dit energieveld is mediteren, bidden en andere vormen van geestelijke afstemming noodzakelijk evenals voldoende tijd nemen om  onze menselijke ervaringen te doorleven en er betekenis aan te geven in het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

Licht en donker
Zeker in deze tijd is het zinvol om ons af te stemmen op de Witte Loge, door meditatie,  gebed en bij het maken van onze keuzes in het leven van alledag. We staan als mensheid niet alleen in de schepping en vervullen zelfs een belangrijke rol in de groei van kosmisch bewustzijn, doordat wij hier op aarde leven in de dualiteit.  In deze context hebben wij ook een vrije wil gekregen, waarmee we bewuste keuzes kunnen maken.

Door het maken van keuzes die gebaseerd zijn op mededogen, eenheid en innerlijke wijsheid, in plaats van egoïstische  belangen en het vervullen van materiële doelen dragen we bij aan het vrijmaken en vergroten van de krachten van het licht. In dit proces komen ook de donkere, verborgen krachten ‘aan het licht’ die nodig zijn om wrijving  tussen twee polariteiten mogelijk te maken. Zonder wrijving is immers geen groei mogelijk, althans in de sfeer waarin we leven op aarde. We kunnen een brug gaan slaan tussen tegenstellingen door ons te richten op datgene dat ons allemaal verbindt (ook al lijkt dit niet altijd zo te zijn); ons menselijk verlangen naar liefde en geborgenheid.

Bundelen van krachten
Vanuit menselijk perspectief gezien is dit geen makkelijke tijd, maar geeft de huidige wrijving  veel conflicten,  strijd, verdriet, pijn en andere emoties die we als mens liever niet ervaren. Zowel in onszelf als in de wereld zien en voelen we dit nu in grote mate gebeuren, vanwege de overgangstijd naar het Aquariustijdperk waarin we leven.

Juist nu is het belangrijk om ons niet alleen te blijven realiseren welke rol we vervullen als mensheid, maar zeker ook dat we er niet alleen voor staan. Juist nú is het belangrijk om niet alleen onze menselijke krachten van liefde en wijsheid te bundelen, maar ook de spirituele krachten van de Grote Witte Broederschap te vragen om ons te helpen in deze strijd tussen licht en donker.  Tussen Liefde en alles dat nog geen Liefde is vindt groei in bewustzijn plaats.

Tegenwicht bieden
Juist ook in deze tijd is het belangrijk om naar binnen te keren en heel dicht bij jezelf te blijven. Om het vertrouwen in de mensheid niet te verliezen en je licht ‘hoog te houden’. Jij bent niet voor niets nu op deze planeet! Alle kleine vonkjes van licht samen helpen als tegenwicht tegen de donkere krachten die zich nu niet meer kunnen verbergen en heel zichtbaar worden in de wereld. Neem dus de tijd om te mediteren, te bidden,  te reflecteren over de betekenis van deze tijd voor jou als mens en als ziel. Zoek gelijkgestemden op, laat angst niet overheersen maar bundel de energieën van hogere frequenties van licht, van eenheid en compassie.  Op deze wijze draag jij op je eigen unieke wijze bij aan wat deze tijd van ons vraagt.

 

@Marleen van Wegberg

Lees meer over deze tijd

Bron: Mystieke Leergang