Privé: Pinksteren en de Heilige Geest

“Waak, want je kent noch de dag, noch het uur’,

sprak Jezus op het einde van de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, die wachtten op het bezoek van de Echtgenoot. Wat heeft deze uitspraak te maken met Pinksteren?

Waakzaam zijn

Waken betekent hier niet: niet slapen, maar waakzaam blijven, want men weet niet op welk moment, in welk uur deze geliefde zal komen.
Deze geliefde, deze mystieke ‘echtgenoot’ is de Heilige Geest. Door ons bewuste- en zuivere leven, kunnen wij de kostbare olie voorbereiden, die kwintessens die het etherische voedsel is. Want de Heilige Geest is een vlam. Een vlam heeft voeding nodig, zuurstof, geestelijk voedsel bereid door het innerlijke werk waarmee we ons dan moeten bezighouden.

De wijze maagd waarover Jezus symbolisch sprak, is de menselijke ziel die zich voorbereidt om de Heilige Geest, de echtgenoot van het Licht,  te ontvangen. Deze geliefde geestelijke partner kan ons alleen komen bezoeken wanneer we door het innerlijke werk, door ons bewuste leven met mededogen voor de hele schepping, voor alles dat leeft, onze innerlijke vlam hebben gevoed. Nu begrijp je waarom gezegd wordt dat op de dag van Pinksteren, de leerlingen van Jezus de Heilige Geest hebben ontvangen in de vorm van vlammen, vurige tongen, die boven hun hoofd brandden: zij hadden hun lamp met olie gevuld, deze spirituele substantie die als enige de echtgenoot, de goddelijke Geest kan aantrekken.

De duif van het licht

In het Evangelie wordt gezegd over Jezus, toen hij het doopsel ontving in het water van de Jordaan, dat men de Heilige Geest over hem zag neerdalen in de vorm van een duif. De Handelingen der Apostelen vertellen ook dat op de dag van Pinksteren de Heilige Geest neerdaalde in het huis waar alle leerlingen verzameld waren en dat hij zich op ieder van hen neerzette als een vurige tong. Deze neerdaling van de Heilige Geest in de mens is een symbool dat men, onder verschillende vormen, terugvindt in alle spirituele tradities.


Dat de Heilige Geest ‘neerdaalt’ in ons als mens, betekent niet dat het een proces  buiten onszelf zou zijn; het is ons ‘hogere Zelf ‘ dat zich innerlijk openbaart, die goddelijke kwintessens waarvan de kern al in ons werd neergelegd door de Schepper. In wezen niet ‘hoger’, niet beter dan onze menselijke, stoffelijke vormgeving maar wel van een andere trilling, op een hogere energetische frequentie die de geestelijke aard van dit energieveld aangeeft. 

Het mannelijke en het vrouwelijke principe

Zeggen dat een mens de Heilige Geest ontvangt, betekent dat hij of zij ertoe gekomen is de band met de eigen geest, met zijn ‘hoger Zelf’ tot stand te brengen via zijn of haar ontwaakte ziel.  De ziel is het vrouwelijke principe en de geest het mannelijke principe, twee aanvullende  energievelden die samen tot eenheid kunnen komen in onszelf. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie vanuit de Bron, en het ‘hoger Zelf’  heeft dezelfde wezenlijke aard. Zoals een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, is hij gemaakt van dezelfde goddelijke kwintessens, welke in en door onszelf als mens heen tot stralen wil komen om de aarde te verlichten. 

©Marleen van Wegberg

Hemelvaart en Pinksteren