Privé: Licht en liefde in je zelf wakker maken

Liefde kun je ervaren, als je verder gaat dan het licht. Je hebt de lichtfrequentie nodig om toegang tot de universele liefde te krijgen. Zonder licht (bewustzijn) wordt de liefdesfrequentie verkeerd begrepen. Als de liefdesfrequentie eerst komt, zonder de lichttrilling, denk je dat de liefde van buitenaf komt, in plaats van dat je begrijpt dat je het zelf bent. Je denkt dat liefde daar buiten is, in plaats van hier binnen. Als je gaat leven vanuit de integratie van liefde en licht in jou zelf, zal je aan het werk gezet worden om die trilling te verspreiden.

Niet door het voor anderen te gaan doen, maar doordat anderen je trilling gaan voelen, in het contact met jou.  Herinner je weer wie je bent, roep jezelf wakker in de liefde en het licht! Dat is het werkelijke, innerlijke werk van wat we een Lichtwerker noemen. Je zult in een trilling van verbondenheid zijn, en alles en iedereen die je aantrekt, zal deel uitmaken van die trilling.

Je bent van onschatbare waarde, weet je.
Jij bent nodig in deze tijd, om de trilling van liefde en licht te aarden. Juist nu.

Bron

Holistische Leergang Luistercoach