Privé: GOEDE VRIJDAG EN PASEN IN HET AQUARIUSTIJDPERK

Wat 2000 jaar geleden plaatsvond met Pasen heeft nog steeds diepe betekenis voor ons  als mensheid, maar ook als individuele mens. We kunnen deze gebeurtenis meer universeel zien dan de beperkte en verdraaide betekenis die de kerkelijke instituten en door de eeuwen aan gegeven hebben.  De mystieke betekenis van de kruisiging van Jezus is niet dat hij voor onze ‘zonden’ is gestorven. Wel heeft Hij het voor ons mogelijk gemaakt om te leven vanuit onze goddelijke essentie, terwijl wij tegelijkertijd als mens in de aardse dualiteit verkeren.

De Heilige Geest

Toen Jezus drie jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest, had gedragen gaf Hij deze enorme kracht weer terug aan de Hemel op Goede Vrijdag. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid de mogelijkheid kreeg om zich te bevrijden van zelfzuchtige krachten om naar een hoger bewustzijnsniveau te gaan groeien.  De Aarde werd ingewijd in een hogere bewustzijnstoestand die uniek in haar geschiedenis en in die van de gehele kosmos was. De esoterische traditie geeft aan dat iets wat op aarde gebeuren gaat, altijd eerst plaatsvindt in de geestelijke wereld, om van daaruit af te dalen naar een meer grofstoffelijke trilling, zoals die van deze planeet Aarde.

Hemel en Aarde

Inmiddels is ruim 2000 jaar verstreken, waarin we als mensheid vooral onze mentale vermogens hebben ontwikkeld en de verbinding met de aarde is versterkt. Voor veel mensen is de aardse wereld de enige werkelijkheid geworden. Zij identificeren zich met hun lichaam en kennen uitsluitend materiële behoeften.  Nu is het echter de tijd om ons als mensheid ook weer bewust te gaan verbinden met geestelijke waarden, als mededogen en eenheidsbewustzijn. We kunnen al tijdens ons leven het Christusbewustzijn in ons zelf vinden en ontsteken, om zo door onszelf heen de liefde te laten schijnen. Om de verbinding met de Hemel weer te versterken, vanuit onze aardse werkelijkheid. Dit is een bijzondere tijd,  waarin het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid, geboren wil worden in onszelf, waardoor de hoge kracht van de Geest ook in ons geboren wordt. Zo kan langzamerhand de gehele mensheid groeien naar een hogere dimensie, een hogere trilling van universele Liefde. Dan is er sprake van een mondiale ‘verrijzenis’ naar de vijfde dimensie van Liefde en Wijsheid.

Uitnodiging van het Aquariustijdperk

Dit is de grote uitnodiging in deze tijd, voor iedere individuele mens; om weer in eenheid en compassie te gaan leven met alle wezens op deze Aarde.  Als we daarvoor kiezen wordt ons ‘hogere Zelf’ als een innerlijke kracht werkzaam en gaat het ons leiden op onze levensweg. Dit is onze eigen innerlijke kruistocht om de leiding over onszelf en over ons leven over te dragen aan ons hogere Zelf, in verbinding met de kosmische bron van liefde en wijsheid. Een inwijdingsweg van ‘sterven’ van het ego waarbij de Geest kan over gaan naar steeds hogere niveaus van bewustzijn, naar steeds hogere dimensies van licht.
Bron: Mystieke Leergang
Meer over het Aquariustijdperk