Privé: Pinksteren vanuit spiritueel perspectief

Het Bijbelse boek ‘Handelingen der Apostelen’ vertelt dat op de dag van Pinksteren de ‘Heilige Geest’ neerdaalde in het huis waar alle leerlingen van Jezus verzameld waren en dat deze energie zich op ieder van hen neerzette ‘als een vurige tong’. De neerdaling van de Heilige Geest in ons als mens houdt in dat ons hogere Zelf zich openbaart, de goddelijke essentie die als een zaadje werd geplant in onze ziel en die kan uit kan gaan groeien tot een leidende en inspirerende kracht voor ons als mens op Aarde. Wanneer een mens de ‘Heilige Geest ontvangt’, betekent dit in niet-religieuze termen dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geestelijke deel,  het ‘hogere Zelf’ volledig tot stand te brengen. Dit is het resultaat van een proces van inwijding, van innerlijk werk door vele levens heen. De ‘Heilige Geest,  is in wezen een kosmisch principe, een zuivere emanatie vanuit de Bron van Liefde, en ons hogere Zelf  heeft dezelfde wezenlijke aard.

Betekenis voor ons als mens op Aarde

In de bijzondere periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gaat het om de integratie van ons fysieke lichaam met onze geestelijke essentie. Tijdens Hemelvaart reist onze ziel van de Aarde (het lichaam en de persoonlijkheid) naar de Hemel, naar het alomvattende geestelijke bewustzijn.  Het tijdelijke ‘jasje’ van onze ziel noemen we onze persoonlijkheid. Dit jasje geeft ons een plaats in tijd en ruimte: het hier en het nu, op deze planeet.
Hemelvaart is het proces van het overstijgen van dit aardse jasje. Innerlijk betekent dit het loslaten van de beperking onze persoonlijkheid door de bewustwording van de oneindige werkelijkheid van onze ziel. Uiterlijk betekent het dat ons hier en nu overstraald wordt door het besef dat ons bewustzijn verbonden is met alles dat bestaat; met onze medemensen, met de dieren en planten, met de sterren – met de Bron die het begin en het einde is van alles.

Tijdens Pinksteren daalt ons hogere Zelf (onze geestelijke essentie) weer af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van integratie en eenwording van deze verschillende aspecten van ons menszijn. Ze brengen ons in contact met de eenheid die we ten diepste zijn. Dan komen het absolute (Hemelse) en het relatieve (Aardse) dichter bij elkaar wat ons tot een nieuw niveau van bewustzijn brengt. Deze tijd leent zich in het bijzonder om onze angsten te doorleven en los te komen van de angsten om zaken te verliezen, om verlaten te worden of om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen…

Loslaten van angsten

Deze angsten zijn sterk bepalend voor ons gedrag, onze emoties en ons gevoel. Ze vormen illusies die er vaak voor zorgen dat we niet volledig in de stroom van het leven raken of volledig in contact met ons hogere Zelf kunnen komen. Ze verstoren ook de stroom van liefde in ons hart en in onze relaties.  Angsten dragen bij aan onzekerheid, zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoelens. De illusie van tijd en ruimte waar we op Aarde in leven, geven ons via onze zintuigen en ons zenuwstelsel een  indruk van afgescheidenheid, van een niet meer in verbinding zijn met de eenheid van het bestaan. Daardoor hebben we het gevoel dat we in de loop der tijd zaken of mensen hebben verloren en anderen weer kunnen gaan verliezen. We hebben dan de neiging om ons juist te gaan vastklampen aan dingen of mensen, juist vanuit die angst voor verlies en afgescheidenheid.

Vrijheid

Het besef dat vanuit spiritueel perspectief gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons ook meer vrijheid. Loslaten van mensen betekent  immers niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, maar dat dit op een andere wijze wordt voortgezet. Als het voor onze geestelijke ontwikkeling nodig is om contact te behouden met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden, dan blijven deze voor ons toegankelijk.  Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden en personen, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces als mens en ziel op Aarde.

Vertrouwen en overgave

Loslaten van angsten vormt een belangrijk deel van onze inwijdingsweg op Aarde.  Als we onze angsten langzamerhand kunnen loslaten en vertrouwen gaan hebben in ons hogere Zelf als leidende kracht, komen we in contact met de eenheid en oneindigheid van het aardse en hemelse bewustzijn, de eenheid die we in werkelijkheid zelf ook in ons dragen. Deze eenheid kunnen we ervaren in ons hart. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, gaan we steeds meer vanuit onze geestelijke essentie leven, terwijl wij tegelijkertijd gewoon mens op Aarde zijn en blijven. Zo worden we steeds meer een geestelijke mens, die leeft vanuit de verbinding met de Bron van Liefde, God of hoe je dit bewustzijn van Liefde en eenheid ook maar wilt noemen. Dit geeft rust en vrede in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid gaat verdwijnen doordat we de bron van Liefde en eenheid in onszelf steeds dieper kunnen gaan ervaren.

Bron: Mystieke Leergang

Leven vanuit je hogere Zelf

©Marleen van Wegberg